O POTEXU

Potex je ekologicko-charitativní projekt, který spočívá ve sběru, redistribuci a následném zpracování použitého a stále použitelného textilu.

Naše aktivity jsou zaměřené na sběr použitého oblečení, bot, bytového textilu apod.. Textil je tak odkloněn z odpadového toku v ČR ve prospěch znovu použití a recyklace. Šetříme přírodní zdroje, omezujeme vznik skleníkových plynů, snižujeme objem komunálního odpadu a poskytujeme oblečení potřebným lidem.

V současné době spravujeme více, než 600 kontejnerů, které naši zaměstnanci pravidelně vybírají, starají se o jejich údržbu a čistotu v jejich okolí. Díky tomu se skládce vyhne až 3 000 tun použitého textilu ročně.

Svůj nejbližší kontejner, do kterého můžete odevzdat použité nebo pro vás již nepotřebné oblečení, boty a doplňky, si můžete najít v sekci kde najdete kontejnery.

CO SE DĚJE S OBLEČENÍM?

Velká část oblečení získá druhý život u lidí, kteří si nemohou dovolit oblečení nové.

Kvalitní ošacení, boty a bytový textil využijí například v Naději a Centru sociálních služeb Praha, které se starají o osamělé a lidi bez domova nebo v Progressive a Sananimu, kde pracují především s drogově závislými. Použitý textil také dále dobře slouží v dobročinném obchodě COMEBACK, který vrací zpět do života lidi, kteří se vymanili z nealkoholových závislostí. Vše o podporovaných organizacích najdete v Komu pomáháme.

Prioritně odevzdávejte, prosím, oblečení v dobrém stavu. Věci, které se již nosit a používat nedají, putují za symbolickou cenu ke zpracování do třídíren, které jsou na recyklaci textilu dobře vybaveny. Odpad - tedy věci znečištěné, mokré a kontaminované jsou odpadem, který patří do popelnice. Toto do kontejneru nevkládejte. Část výtěžku z naší činnosti ještě následně směřuje do neziskových organizací, které více využijí pro svou činnost peníze než oblečení. Podívejte se na další zajímavé informace o našich výsledcích a motivaci pomáhat do Proč recyklovat.

Děkujeme vám, že nám pomáháte podporovat neziskové organizace a nadační fondy. Bez vás by to nešlo!

Nahoru